Hukum minyak ikan yang di proses tanpa dibuang perut atau najisnya

Apa hukumnya jika minyak ikan yang diproses ini tanpa dibuang perut dan najis nya?. Halal ker? Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 – 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. […]